Love In The Jungle

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 | 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠
𝐵𝑦 2𝐵𝑟𝑜𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 | 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐻𝑎𝑟𝑟𝑖𝑠 | 𝑆𝑎𝑖 𝐺𝑜𝑛
Mình không giỏi chụp một người bình thường với góc nhìn hoàn mỹ nhưng mình giỏi để một người được là chính họ trong từng khung ảnh. Để mỗi thứ thường ngày được ghi lại, những sở thích được nhẹ nhàng viết nên những câu chuyện thú vị mà ít người họ được 1 ai đó bắt gặp.
Câu chuyện ăn Bún Bò xu 2 cái ghế quá ư là Huyền Thoại 🙂
Nam Cat Tien National Park | 19.11.2023
________________________________________
2𝐵𝑟𝑜𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 | 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐻𝑎𝑟𝑟𝑖𝑠
Website: https://2brostudio.com/portfolio/love-in-the-jungle/
Instagram: https://www.instagram.com/harris.hoanvo/
Makeup: Mỹ Mỹ
Florist: Ngọc Thanh
Hotline: 0939399755
#2brostudio #signaturedbyharris #wedding #journey #jungle #namcattien #vietnam #nationalpark

ClientDalatServicesWeddingYear2022

Uncode Ltd.

We collaborate with big brands.
Let’s build someting great.

Headquarter

9876 Design Blvd,
Suite 543, Beverly Hills,
CA 90212

Conversation

hello@yourwebsite.com
+1(789) 800-1234

Privacy Preference Center